Kunstenaars Vereniging Flevoland

TimeLine 1

22-02-2019 tot 05-04-2019

Wat gebeurde er zoal in de wereld in de jaren dat de KVF bestond? 15 kunstenaars lieten zich inspireren door opvallende gebeurtenissen in de jaren 1989 t/m 2003. 

19 februari t/m 5 april

Opening: vrijdag 22 februari, 16.00 uur

De opening zal worden verricht door Hein Walter, artistiek leider van de KVF.

1989 –  J o k e   Z i e k e n o p p a s s e r

1990 –  J a n   C o e n e n 

1991 –  A l d a   K o n i n g

1992 –  A d   K u ij p e r

1993 –  E l e n i   T z a t z a l o s

1994 –  G e e  r t r u i d e   K r a ke

1995 –  H e i n   W al t e r

1996 –  K o   v a n   V e l s e n

1997 –  P e t e r   K o e l m a n 

1998 –  J e a n n e t t e   P l a n t e n g a

1999 –  F r e a   L e n g e r

2000 –  M a r i s j a   v a n   W e e g b e r g

2001 –  W i l l e m   H o o g e v e e n

2002 –  G o n n y   G e u r t s 

2003 –  G o d f r i e d   Z ö l l n e r

 

Powered by Access2.IT