Kunstenaars Vereniging Flevoland

30 jaar 30 projecten

17-01-2019 tot 31-12-2019

In 2019 bestaat de Kunstenaars Vereniging Flevoland 30 jaar. We grijpen dit jubileum aan om in een jaar tijd 30 projecten, evenementen en series te organiseren, verspreid over heel Flevoland. Elk project heeft een eigen karakter en heeft meerdere onderdelen. Bij elk project hebben we een vorm van participatie gevonden voor het publiek. 
We gaan een Commissie van Wijs Publiek installeren. Die commissie zal bestaan uit 30 mensen. Die gaan onze 30 projecten volgen en ze gaan ons daarop maandelijks beoordelen. We zijn op zoek naar mensen die hieraan willen deelnemen. Wil jij?

Op 17 januari openen we het feestelijke jaar met een eerste expositie in Almere.

De 30 projecten:

1. Expositie Fotografie / Het gezicht van de kunstenaar: expositie in Almere: 30 foto's, teksten en een wand met foto's van publiek
2. Post it : Flevolanders maken iets voor de KVF. Expositie en van de beste 10 inzendingen maken we een serie ansichtkaarten in oplage van 1000.
3. 20 Lezingen door kunstenaars in Flevolandse zaaltjes. Lezingen over kunstenaars zelf en verwante stromingen uit de kunstgeschiedenis
4. CUNST PS - een serie van 6 digitale tijdschriften met thema's. Leden en amateurs kunnen werk inzenden. De zes thema's: - Literatuur: eerste zinnen van romans - Brieven uit het verleden (fragmenten) -- Scheppingsverhalen - Deugden en zonden - Songteksten - Er was eens
5. Estafette: elke week een kunstenaar van de KVF die open atelier houdt, een jaar lang.
6. Kunst in Bedrijf: 5 kunstenaars gaan ieder samenwerken met een Flevolands bedrijf. Uitkomst bijvoorbeeld een kunstwerk, een serie portretten, een muurschildering of iets anders. 
7 en 8. Time Line (verdeeld over 2 exposities): 30 werken in het Provinciehuis. Elk kunstwerk is een creatieve reflectie op een geschiedkundig moment uit een van de 30 jaren.O.a. met medewerking van oud-docenten geschiedenis die lessen komen geven. Ook de werknemers van het Provnciehuis doen mee, zij leveren momenten die voor hen belangrijk waren.
9. Eenergie - een expositie van 20 vervolg-kunstwerken in De Verbeelding. De kunstwerken citeren stukken van elkaars werk en geven iets door. Ze krijgen allemaal een woord dat met energie te maken heeft. De tentoonstelling is de opmaat van een groot aantal lessen voor scholen in Zeewolde.
10. De Toekomst - 4 projecten in 4 zorgcentra i.s.m. basisscholen. Kinderen portretteren ouderen, In totaal levert dat verschillende 600 tekeningen op in vier verschillende exposities.
11. Vliegwiel - een serie workshops waarbij één groep bij 10 verschillende docenten een workshop krijgen - in diens atelier.
12. Van Afval naar Opval: Serie workshops bij 7 basisscholen. Er wordt gewerkt met restmaterialen. Ze maken sieraden en iedereen wordt geportretteerd met hun eigen sieraad.
13. Fort Flevoland: 30 grote imaginaire kunstwerken op de buitengrens van Flevoland - Photohop en afgedrukte foto's.
14. Stadstekeningen. In vier stadscentra worden op een middag tafels neergezet en stoelen. Iedereen tekent mee. Als een tekening klaar is, wordt er aan de andere kant geschreven. De tekening wordt per post verstuurd naar een kennis.
15. Takkendag - Vindt plaats op vier locaties. Kinderen maken in een bos kunstwerken van natuurlijk materiaal. 
16. Samen schilderen - Op vier winkelgebied locaties wordt een groot doek neergezet, 5 x 2 meter. Iedereen die langskomt kan even meeschilderen.
17. Natuurkunstpark - een kunstroute van 30 kunstwerken in Natuurpark Lelystad, gemaakt door 15 kunstenaars en 15 amateurs.
18. Sier Art - 10 kunstenaars worden gekoppeld aan 10 bewoners van Almere, met 10 verschilende culturele achtergronden. Ze gaan samen sieraden maken. De dragers verzamelen reacties op hun sieraad.
19. Stop Motion - In het stadscentrum van Almere komt een groep van 100 man samen. Van grote hoogte worden foto's gemaakt en van die foto's worden stopmotionfilms gemaakt.
20. Kunst Lunch - een lunch met kunstenaars en gasten. Er worden tafelschikkingen gemaakt en gespreksonderwerpen gegeven.
21. Schrijfwedstrijd en illustraties: Flevolanders sturen korte verhalen in (max 3000 woorden). 10 verhalen worden geselecteerd. 10 kunstenaars maken illustraties bij die verhalen. Een boek is het resultaat in kleine oplage. Alle winnaars krijgen een paar exemplaren.
22. Kind en Literaratuur: exposities in alle bibliotheken van Flevoland. Uitgangspunt is een bepaald kinderboek. Daar worden kunstwerken bij gemaakt door kunstenaars en amateurs.
23. De week van de Verbeelding. 7 dagen achter elkaar een essay als uitgangspunt op 7 verschillende them's. Verschijnt op de site van de KVF. Iedereen kan een reactie geven of zelf een stuk insturen op dat thema.
24. Teken de Toren - Inwoners van Emmeloord tekenen de toren van Emmeloord na, of fotograferen of op een andere manier. De vijf beste inzendingen worden gebruikt voor een ansichtkaart. Die wordt gratis verspreid in Emmeloord.
25. Druk Druk Druk - een grafiektentoonstelling in De Kubus in Lelystad. Professionals en cursisten exposeren samen.
26. Horror - een enge expositie - happening, theater en beeldende kunst door elkaar heen.
27. Gezichten uit het verleden. Een expositie van 20 portretten van mensen uit het verleden van Flevoland. Publiek kan meedenken en input leveren. De portretten hoeven niet lijkend te zijn, maar kunnen alle vormen krijgen. Er komen biografieen bij de expositie.
28. Kerstmarkt. Grote verkooptentoonstelling van werk met kleine prijzen. Professionals, amateurs, creatieve ondernemers, alles door elkaar.
29. Luce. Een tentoonstelling van lichtgevende objecten in een kerk. Kunstenaars in samenwerking met kerkbezoekers.
30. Loterij - een digitale uitgave van kunstwerken. Iedereen kan gratis meedoen met de loterij. Ze hoeven alleen een reactie te geven op een bepaald werk en te zeggen waarom ze dat willen winnen. Er kunnen 5 mensen een kunstwerk winnen. De tweede digitale uitgave is de verzameling kunstwerken met alle commentaren bij de kunstwerken.

Powered by Access2.IT