Kunstenaars Vereniging Flevoland

Menselijk, al te menselijk

06-01-2017 tot 10-02-2017

Menselijk, al te menselijk.
Een expositie over kwetsbaarheid in het Provinciehuis in Lelystad.

Opening 13 januari, 16.00 uur

“Menselijk, al te menselijk” is een expositie over kwetsbaarheid, over de gevoelige kanten van ons bestaan, en hoe wij daarmee omgaan.

Vier leden van de Kunstenaars Vereniging Flevoland laten werk zien dat met dit thema samenhangt, en hen in dat opzicht verbindt.

De foto’s van Alice Bunt, gedichten van Maria van Daalen, keramische objecten van Marion Snijders en schilderijen van Gonny Geurts getuigen van diepgevoeld leed, gegoten in een vorm die ons schoonheid kan laten beleven.

Maria van Daalen: “Als ik geloof in de liefde: wat geloof ik dan? Ik heb er zojuist de laag van het voortbestaan van de soort afgepeld en er enkele andere schampere overwegingen achteraan gekeild. Wat ik wil weten heeft te maken met kwetsbaarheid.”

Nietzsche “Deze wereld is een wereld van wording en een blind spel van krachten, waarvan wij zelf de producten en dragers zijn; deze krachten mogen wij niet verloochenen, maar zowel de bevrijdende als de smartelijke kanten daarvan omarmen. (“Menschliches, allzumenschliches “)

In de kunst maken we dankbaar gebruik van Freuds “ Sublimatie”, ook door Nietzsche onderschreven in zijn apollinische krachten. Angst, seksualiteit en agressie worden omgezet in kunst. Zo brengt de kunstenaar evenwicht aan in de eigen beleving en creëert herkenning bij de kijker, die ook sublimatie kan ervaren.

Powered by Access2.IT